ข่าวภูมิภาค

จังหวัดชลบุรี
ข่าวภูมิภาค

จังหวัดชลบุรีจัดแถลงข่าวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี1เดียวในไทย1เดียวในโลก หวังกระตุ้นเศรษฐกิจดึงเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า30ล้านบาท

อ่านต่อ »
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ข่าวภูมิภาค

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดพื้นที่ตาบอดตัดถนนผ่านที่ดินประชาชน ให้ได้ใช้ประโยชน์ ช่วยรัฐประหยัดงบประมาณเวนคืนและยังช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน

อ่านต่อ »
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข่าวภูมิภาค

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินหน้าพัฒนาส่งเสริมการศึกษาสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร แบบบูรณาการ 360 องศา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

อ่านต่อ »