ไม่ต้องตกใจ! ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ในห้วงวันที่ 2 – 3 ก.ย. 63

ไม่ต้องตกใจ!ทบ. แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ในห้วงวันที่ 2 – 3 ก.ย. 63

กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อสนับสนุนงานนิทรรศการวันภูมิปัญญานักรบ ประจำปี 2563 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ในวันที่ 2 ก.ย. 63 โดยเคลื่อนย้ายจาก กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถ.แจ้งวัฒนะ – ถ.วิภาวดีรังสิต – ปลายทาง กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และเคลื่อนย้ายกลับ ในวันที่ 3 ก.ย. 63 โดยใช้เส้นทางเดิม

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ