รองแม่ทัพภาคที่1

รองแม่ทัพภาคที่1(ตัวแทนแม่ทัพภาคที่1)ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2563

รองแม่ทัพภาคที่1(ตัวแทนแม่ทัพภาคที่1)ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2563

เมื่อวันที่15 ก.ย.63 เวลา0900 น.พลตรี สุขสันต์ หนองบัวล่าง รองแม่ทัพภาคที่1 (ตัวแทนแม่ทัพภาคที่1)ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2563 ผลัดที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจำนวน 9 หน่วยฝึก พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวทหารใหม่ที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยการซ่อมแซมห้องน้ำ

และ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับบุตร ที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ มอบเครื่องออกซิเจนความดันสูงให้กับโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ให้การต้อนรับโดย พ.อ.ปัญญา ตั้งความเพียร (รอง ผบ.พล.ร.2 รอ.), พ.อ.ไพรัช แก้วศรี (รอง ผบ.มทบ.12),พ.อ.วรยส เหลืองสุวรรณ ผบ.ร.2 รอ.และคณะใหการต้อนรับ

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ.ปราจีนบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ