มหาชัยปล่อยผู้ต้องขังผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน

มหาชัยปล่อยผู้ต้องขังผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน

มหาชัยปล่อยผู้ต้องขังผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมได้รับอภัยโทษนำไปใช้พึ่งพาตนเองได้

                วันที่15 ก.ย.2563 ที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์​ รอง ผวจ.สมุทรสาคร เป็นผู้แทนพระองค์ในการปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร กรมราชทัณฑ์ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมจำนวน 124 คน และปล่อยผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมและได้รับการอภัยโทษ

              พันตรีรัฐกฤษณ์ ใจจริง ผบ.เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนาในพื้นที่ขนาดเล็ก มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐาน ความคิด การฝึกวินัย ตลอดจนการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไป อันเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป.

สุวรรณ​ โพธิ์บางหวาย/ ทรงกรด สุขอาภรณ์ ผู้สื่อข่าว จ. สมุทรสาคร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ