เปิดตลาดประชารัฐต้องชม

เปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดชุมชนบ้านโป่ง ประชาชนจับจ่ายใช้สอย ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอซื้อสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดชุมชนบ้านโป่ง ประชาชนจับจ่ายใช้สอย ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอซื้อสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เย็นวานนี้ (16 ก.ย. 63) นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการเปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดชุมชนบ้านโป่ง”  โดยมีนางสาวจุไรรัตน์  ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมผู้นำชุมชน ผู้บริหารตลาด ผู้ประกอบการค้าในตลาด ให้การต้อนรับ  พร้อมจับแจกคูปองซื้อสินค้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด มูลค่า 200 บาท จำนวน 25 รางวัล และรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ซึ่งตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น .เป็นต้นไป ณ บริเวณ ตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดชุมชนบ้านโป่ง” ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

บรรยากาศตลาดสุดคึกคัก ประชาชนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอซื้อสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของผู้ประกอบการในตลาด เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการระบายสินค้าของชุมชน และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของรัฐบาล

สำหรับการจัดกิจกรรมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy Development) ให้เกิดความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองผ่านกลไกของตลาดชุมชน เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐต้องชม ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างการรับรู้ของประชาชนและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ////แม่ฮ่องสอน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ