นายก อบต.บักได พร้อมจิตอาสาหมู่บ้าน ร่วมซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ พึ่งตนเอง ปลูกจิตสำนึกสามัคคีในชุมชน

นายก อบต.บักได พร้อมจิตอาสาหมู่บ้าน ร่วมซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ พึ่งตนเอง ปลูกจิตสำนึกสามัคคีในชุมชน

นายก อบต.บักได พร้อมจิตอาสาหมู่บ้าน ร่วมซ่อมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ พึ่งตนเอง ปลูกจิตสำนึกสามัคคีในชุมชน

วันนี้(8 ต.ค.2563) นายพิศาล เค้ากล้า นายอำเภอพนมดงรัก ได้มอบหมายให้นายประจวบ เสงี่ยมทรัพย์ นายก อบต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ นำคณะจิตอาสา สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเยาวชน ในตำบลชุมชนกว่า 50 คน ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อโดยใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปซ่อมผิวถนนหลายเส้นทางในช่วงหน้าฝน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในเบื้องต้น

ประจวบ เสงี่ยมทรัพย์ นายก อบต.บักได กล่าวว่า ถนนสายบ้านไทยสันติสุข ถนนเส้นสามแยกทางเข้าที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก บ้านรุน หมู่ที่ 1, ถนนเส้นบ้านพนมดงรัก หมู่ที่ 18 ,บ้านอำปึล หมู่ที่ 20  ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ และอีกหลายสายในพื้นที่ตำบล ได้มีการชำรุดเสียหาย ยิ่งเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำขัง ทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนเป็นไปอย่างลำบาก ซึ่งทาง อบต.บักได ได้แจ้งเรื่องไปยังแขวงทางหลวงชนบทแล้ว ซึ่งเรื่องกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดสรรงบประมานเพื่อมาซ่อมแซมในเร็วนี้ แต่ในระหว่างรอนี้ ชาวบ้านโดยการร่วมมือกับ อบต.บักไดพร้อมจิตอาสาหมู่บ้าน และประชาชนที่ใช้เส้นทาง จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันออกมาร่วมพลังสามัคคี ซ่อมแซม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา ในเบื้องต้นถือเป็นเรื่องดี เป็นการปลูกฝังการพึ่งตนเองของคนในชุมชน และปลูกจิตสำนึก สามัคคีในชุมชนได้อีกด้วย.

ภาพ-ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ