ชาวโคราช ร่วมกันปลูกต้นไม้ 600 ต้น รำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร. 9

ชาวโคราช ร่วมกันปลูกต้นไม้ 600 ต้น รำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร. 9

ชาวโคราช ร่วมกันปลูกต้นไม้ 600 ต้น รำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร. 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่  สระหนองแวง บ้านดอนยาว ม.3   ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา นายสุชาติ ดือเร๊ะ อำเภอโนนแดง ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุนทรพงษ์ มณีสุคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ,นายสมจิตร พิศนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ,นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ไปร่วมกันเปิดโครงการจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยได้ร่วมกันกับประชาชน ปลูกต้นไม้ พันธุ์ทองอุไร จำนวน 600 ต้นรอบบริเวณสระน้ำหนองแวง

นายสุชาติ ดือเร๊ะ อำเภอโนนแดง เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่9 ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงยึดมั่นในพระบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียจน้อยใหญ่ นานัปการล้วนเป็นการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับต้นทองอุไรเป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบ อายุหลายปี สูง 2 – 5 เมตร บางครั้งมีลักษณะเป็นพุ่มเรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ออกตรงข้าม ใบย่อยรูปหอกหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบจักซี่ฟัน ใต้ใบมีขนละเอียด ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกรูปแตรสีเหลืองสดใส โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ดอกร่วงง่าย ออกดอกตลอดปี หากออกสะพรั่งพร้อมกันทั้งต้นจะสวยมาก ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเกือบกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกออก เมล็ดแบน สีน้ำตาลอ่อน.

ภาพ-ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวประจำ จ.นครราชสีมา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ