ประกันสังคมสุรินทร์ เชิญชวนผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีนไข้วัดใหญ่ฟรี

ประกันสังคมสุรินทร์ เชิญชวนผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีนไข้วัดใหญ่ฟรี

ประกันสังคมสุรินทร์ เชิญชวนผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีนไข้วัดใหญ่ฟรี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ต.ค.2563 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์  นายอดิเทพ กมลเวชช์  รองผวจ.สุรินทร์  เป็นประธานในการ  Kick Off Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน โดยการให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ  50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ พยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง  ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา  33  และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563  และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. ถึงวันที่ 31 ส.ค.ของทุกปี

สำหรับขั้นตอนการขอรับบริการของผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยปี 2563 สำนักงานประกันสังคมจะให้บริการได้ตั้งแต่วันที่  15 ต.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563  โดยขอให้ผู้ประกันตนติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา หากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการ ให้แจ้งลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แน่นอนเมื่อไปรับบริการตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้

ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์มีผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39  ที่มีอายุ 50 ขึ้นไป จำนวน 5,174 คน จึงประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ประกันตนที่มีสิทธิเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

นายณัฐพันธ์ จันทร์ชื่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์  ให้สัมภาษณ์เชิญชวนผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาล ตามสิทธิการรักษา  หากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการ ให้แจ้งลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แน่นอนเมื่อไปรับบริการตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้.

ภาพ-ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร / รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ