มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณถนนหน้าตลาดเทศบาล  ต.กำแพง  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ นายสมชัย  คล้ายทับทิม รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ  จ.ศรีสะเกษ   เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  โดยมี นายบุญประสงศ์  นวลสายย์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย  นายอำเภออุทุมพรพิสัย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมให้การต้อนรับ  และบรรยายสรุปการเกิดอัคคีภัย 

โดยเมื่อวันที่ 10  ต.ค. 2563 เวลา 00.50 – 01.50 น. ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่บ้านเลขที่  128/8  ชุมชนตลาดเทศบาล  ต.กำแพง  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง และทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย มูลค่าประมาณ 8,000,000  บาท  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  จำนวน 1 ครัวเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  จำนวน 4  คน  ซึ่งเจ้าของบ้านคือ  น.ส.ศิริกัลยา จิระจิตตินันท์ ประกอบอาชีพค้าขาย  มีรายได้ประมาณ  50,000 บาทต่อเดือน  และในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำ  จ.ศรีสะเกษ  โดย  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ  จ.ศรีสะเกษ  ได้อนุมัติเงิน  จำนวน 3,000 บาท  ในการจัดซื้อเครื่องครัว  เครื่องนอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาด  จ.ศรีสะเกษ  และชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยบ้านเสียหาย จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค  บริโภค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ.ศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน  5,000  บาท   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.ศรีสะเกษ  มอบเงินช่วยเหลือ  จำนวน 3,000 บาท  พร้อมเครื่องอุปโภค   และสำนักงานเทศบาล  ต.กำแพง  ดำเนินการสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้การช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป.

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ