สบอ.9 จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สบอ.9 จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

สบอ.9 จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 22 ตุลาคม 2563นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นำโดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9,  ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุบลฯ ประชาชนในพื้นที่

จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สบอ.9 (อบ.) โดยได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ โดย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และกำจัดวัชพืช

ก่อนการดำเนินกิจกรรมฯ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 ได้แนะนำให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ถึงหลักการในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ รวมทั้งช่วยกันปรับปรุงทัศนียภาพ โดยรอบสำนักฯ อีกด้วย

ทีมข่าวเฉพาะกิจ ThaiTrend

เรื่องที่คุณอาจสนใจ