ศิลปินสุรินทร์รวมตัวเปิดนิทรรศการ ศิลปกรรมสุรินทร์ ครั้งที่ 6

ศิลปินสุรินทร์รวมตัวเปิดนิทรรศการ ศิลปกรรมสุรินทร์ ครั้งที่ 6

ศิลปินสุรินทร์รวมตัวเปิดนิทรรศการ ศิลปกรรมสุรินทร์ ครั้งที่ 6

วันนี้(8 พ.ย.2563)ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายนราธร ศรประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการศิลปกรรมสุรินทร์ ครั้งที่ 6 ที่เหล่าศิลปินเลือดสุรินทร์ทุกรุ่นทุกวัย รวมตัวกันนำผลงานทั้งจิตรกรรมภาพวาด ภาพระบายสี และภาพขีดเขียน งานปั้น หลากหลายรูปแบบ หลายชิ้นงาน ที่มีความโดดเด่นในแบบเฉพาะของแต่ละศิลปินเอง และแสดงถึงความเป็นท้องถิ่น จัดแสดงให้ผู้ที่สนใจและชื่นชอบในงานศิลป์ได้เข้าชมและศึกษาตามแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนั้นๆ ตลอดจนให้ได้มีการรวมตัวของชาวศิลปกรรมในจังหวัดสุรินทร์ แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน และรวมตัวกันกระตุ้นความสนใจของคนทั่วไป เผยให้เห็นถึงฝีมือและศักยภาพของศิลปินเมืองช้างที่มีใจรักในศิลปะทุกประเภท

การรวมตัวกันจัดนิทรรศการศิลปกรรม ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 แล้ว ก็เพื่อที่จะพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ๆ ในวงการทัศนศิลป์ ตามแบบอย่างของศิลปินรุ่นพี่ นิทรรศการดังกล่าว จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจในศิลปะ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดีงามขึ้น

นิทรรศการศิลปกรรมสุรินทร์ จะนำผลงานของศิลปินเลือดสุรินทร์มาจัดแสดงร่วมกันกว่า 80 ชิ้นงาน บางชิ้นผลงานของศิลปิน ยังเป็นที่ต้องการของผู้รักงานศิลปะในต่างประเทศอีกด้วย มาจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมและศึกษาทุกวันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ภาพ-ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ