ชมรม “จิตอาสาต้นกล้าความดี” มอบทุนการศึกษา-คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านม่วง เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดแคลน

ชมรม “จิตอาสาต้นกล้าความดี” มอบทุนการศึกษา-คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านม่วง เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดแคลน

ชมรม “จิตอาสาต้นกล้าความดี” มอบทุนการศึกษา-คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านม่วง เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดแคลน

เมื่อวันที่  15  พ.ย. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่  ร.ร.บ้านม่วง  (รามคำแหงอนุสรณ์  11)  ต.ตระกาจ  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ  นพ.จาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  ส.ส.ศรีสะเกษ  เขต  4 พรรคเพื่อไทย  และรองประธานคนที่  1  คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาผลิตผลการเกษตร  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี  ครั้งที่  1  ซึ่งนายธนวัฒน์  ชยณัฐฐปนนท์  ประธานชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี  พร้อมด้วย  น.ส.ละอองดาว  ศีลให้อยู่สุข  และคณะ  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  โดยมีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องเรียน  ICT  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ซึ่งปรากฏว่าได้เงิน  จำนวนทั้งสิ้น  210,000  บาทเศษ  และได้มีการมอบทุนการศึกษา  จำนวน  188  ทุน ๆ  ละ  500  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  94,000  บาท  ให้แก่เด็ก น.ร.ทุกคนของ  ร.ร.บ้านม่วง  (รามคำแหงอนุสรณ์  11)  มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของ  เวียง  นฤมล  นักร้องชื่อดังมาแสดงให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมอย่างสนุกสนาน  โดยมี  นายวิวัฒชัย โหตระไวศยะ  ส.ส.ศรีสะเกษ  เขต  3  พรรคเพื่อไทย  นายบัวพันธ์  ขันตี  ผอ.ร.ร.บ้านม่วง  (รามคำแหงอนุสรณ์  11)  พร้อมด้วย  คณะครู  นักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  และชาวบ้านม่วง  มาร่วมในพิธีครั้งนี้

นายธนวัฒน์  ชยณัฐฐปนนท์  ประธานชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี  กล่าวว่า  ชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน  มี.ค.63  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสา  บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม  คณะกรรมการชมรมได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  จึงได้มีมติร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อพัฒนาการศึกษา  เพื่อจัดหาทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องเรียน  ICT  โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรทางการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตาจาก  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง  เจ้าคณะ  อ.ภูสิงห์  (ธ)  และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  ต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  และพระอธิการมนตรี  นราธิโป  เจ้าอาวาสวัดป่าโคกแก้ว  เลขานุการเจ้าคณะ  อ.ภูสิงห์  (ธ)  ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

นพ.จาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  ส.ส.ศรีสะเกษ  เขต  4  และรองประธานคนที่  1  คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาผลิตผลการเกษตร  กล่าวว่า  ตนขอแสดงความชื่นชมกับความมุ่งมั่นตั้งใจของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เสียสละร่วมกันจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในครั้งนี้  จะเห็นได้ว่าการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต  การจัดทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในส่วนหนึ่ง  อีกทั้งได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  เป็นการประสานบ้าน  วัด  ร.ร.ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีสื่อการเรียนการสอนคือ  เครื่องคอมพิวเตอร์  และมีทุนการศึกษามอบแก่เด็ก น.ร.ทุกคน  เป็นการส่งเสริมให้เด็ก น.ร.ได้มีทุนในการใช้จ่ายสำหรับเรียนหนังสือ  เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในอนาคตสืบต่อไป.

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ