ให้ความช่วยเหลือ

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือรถเข็นสำหรับคนพิการในเอเซีย แบ่งปันน้ำใจส่งมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ จำนวน 30 คัน

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือรถเข็นสำหรับคนพิการในเอเซีย แบ่งปันน้ำใจส่งมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ จำนวน 30 คัน

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้รับมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 30 คัน จากคุณปัญจรัตน์ จันทริก ผู้จัดการศูนย์ให้ความช่วยเหลือรถเข็นสำหรับคนพิการในเอเซีย และได้ส่งมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ในโอกาสมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้บริการชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง พบว่ามีผู้พิการที่มีความต้องการรถเข็นนั่งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว แต่ผู้พิการเหล่านี้มีฐานะทางบ้านยากจน ไม่สามารถจัดซื้อรถเข็นได้ และมีความตั้งใจสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จึงนำมาซึ่งการขอรับการสนับสนุนรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการดังกล่าว******

ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าทางจังหวัด ได้เตรียมการเพื่อรองรับกลุ่มผู้พิการ ทั้งการกำหนดแนวทางและเป้าหมายบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร่งด่วน ในการผลักดันให้ผู้พิการพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านการดำรงชีพ และประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ////แม่ฮ่องสอน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ