ประชาชนชาวลำปาง

ประชาชนชาวลำปาง ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ประชาชนชาวลำปาง ร่วมสวดพระพุทธมนต์ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

จังหวัดลำปาง และหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาสวดพระพุทธมนต์เสริมดวงเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมเจริญจิตภาวนาประกอบคุณความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยทางจังหวัดลำปางได้จัดให้มีการประกอบพิธีขึ้น ที่ พระอุโบสถพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง มีนายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความรักความภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

และร่วมน้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงทุ่มเทพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุกมาตลอดรัชสมัย และยังคงสืบต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้คนในสังคมได้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเกิดความแตกแยก ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ จังหวัดลำปางจึงได้จัดกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาดังกล่าวขึ้น

(ขวัญสุริยัน ศรีวิกูล /// ภาพ-ข่าว)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ