น้ำในแม่น้ำปราจีนเน่าเสีย

น้ำในแม่น้ำปราจีนเน่าเสีย ทำให้ปลากระชังขาดอากาศหายใจน๊อกน้ำลอยเป็นจำนวนมาก ความเสียหายเกือบ1ล้านบาท

น้ำในแม่น้ำปราจีนเน่าเสีย ทำให้ปลากระชังขาดอากาศหายใจน๊อกน้ำลอยเป็นจำนวนมาก ความเสียหายเกือบ1ล้านบาท

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 63  เวลา 08.00 น. ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านสร้าง, โดยนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง กอ.รมน.ปราจีนบุรี และจิตอาสาพระราขทาน 904 ร.2 พัน 1 รอ.นางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง, จิตอาสาพระราชทาน ร.2 พัน.1 รอ.,ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต.บางพลวง .กำนันตำบลบางพลวง

ผู้สื่อข่าว   ได้รับแจ้งจากนาชัย ยืนทน บ้านเลขที่ 7/1 บ้านหัวไผ่ ม.3 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ว่าได้รับความเสียหายจากการปล่อยน้ำมาจากคลองสารภี ซึ่งทำให้ปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชัง น๊อกน้ำตายเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจใด้รับความเสียหายเป็นจำนวน 9 กระชัง คิดเป็นจำนวน 9 ตัน

    จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น ในเขต ม.3 ต.บางพลวง พบว่า เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย ปลาทับทิมในกระชังตาย รวมประมาณ  10,100 กก.

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ จ. ปราจีนบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ