อปพร.เขตบางบอนจัดกิจกรรม " ปันสุขเพื่อน้อง "โรงเรียนบ้านช่องสะเดาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(อุปถัมภ์) จัดหาสิ่งของที่จำเป็นและที่โรงเรียนต้องการ

อปพร.เขตบางบอนจัดกิจกรรม ” ปันสุขเพื่อน้อง “โรงเรียนบ้านช่องสะเดาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(อุปถัมภ์)

อปพร.เขตบางบอนจัดกิจกรรม ” ปันสุขเพื่อน้อง “โรงเรียนบ้านช่องสะเดาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(อุปถัมภ์) จัดหาสิ่งของที่จำเป็นและที่โรงเรียนต้องการ

วันที่ 22 พ.ย. 2563  นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธาน อปพร.ต.ช่องสะเดา พร้อมทีมงาน  คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านช่องสะเดาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(อุปถัมภ์) ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะ อปพร.เขตบางบอน กทม นำโดยพ.ท.สมชัย ม่วงศิริ ประธานประสานงานศูนย์ อปพร.เขตบางบอน และอาสาสมัคร บริษัทADDA มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ เจ้าพ่อเสือใหญ่ที่สุดในโลก สมาคมกู้ชีพป๊าเพชร หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ธน.57 ได้จัดกิจกรรม ” ปันสุขเพื่อน้อง “

 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่เอง และโดยส่วนใหญ่นักเรียนร้อยล่ะ 70 มีฐานะค่อนข้างยากจน แม้จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดถนนใหญ่ มีเนื้อที่กว้างขวาง แต่ทางโรงเรียนก็ยังขาดแคลน อุปกรณ์อีกหลายอย่าง โดยทางศูนย์ อปพร.เขตบางบอน และอาสาสมัครจึง จัดกิจกรรมเพื่อจัดหาสิ่งของที่จำเป็นและที่โรงเรียนต้องการ โดยโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมดทุกระดับชั้นจำนวน 416 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการสำรวจและสอบถามความต้องการจากทางโรงเรียนและต้องการได้รับการสนับสนุนคือ

1.ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ที่ใช้ทำอาหารกลางวันให้เด็ก ๆ

2.อุปกรณ์กีฬาต่่าง ๆ เช่น ตะกร้อ ลูกฟุตบอล ลูกบาส โต๊ะปิงปอง  ฯ

3.ชุดนักเรียน  รองเท้านักเรียนจากการสำรวจ ระดับประถม 72 ชุดและระดับมัธยม 17 รวมเป็น 89 ชุด

4.ทุนการศึกษาจำนวน 25 ทุน

5.ของเล่น ตุ๊กตา ขนมคบเคี้ยวต่าง ๆ

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าว จ.กาญจนบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ