“กฟผ.แม่เมาะ”

“กฟผ.แม่เมาะ”ลำปาง เปิดตลาดนัดสินค้าคุณภาพเพื่อชุมชน เพื่อคนโรงงาน” นำ 31 ร้านค้าจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดบูธ SMEs และ OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสอดรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม “Big Brother for Marketing”

“กฟผ.แม่เมาะ”ลำปาง เปิดตลาดนัดสินค้าคุณภาพเพื่อชุมชน เพื่อคนโรงงาน” นำ 31 ร้านค้าจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เปิดบูธ SMEs และ OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสอดรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม “Big Brother for Marketing”

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการกำหนดนโยบาย “Big Brother for Marketing” เพื่อการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนทั้งขนาดย่อมและขนาดเล็ก โดยให้มีการจัดกิจกรรม “สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน” ขึ้นในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ ล่าสุด กลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

จัดกิจกรรมนำร่องเปิดตลาดนัดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าโรงอาหาร ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบรรจง  สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยมีนายมาโนช  ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นตัวแทนในนามจังหวัด และผู้แทนหน่วยงาน กฟผ. นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด

นายบรรจง  สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการตลาดนำการผลิต เพื่อให้สินค้าที่ผลิตได้ ขายได้ และให้ชุมชนอยู่ร่วมกันได้ จึงได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย “Big Brother for Marketing” ดำเนินการจัดกิจกรรม “สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน” ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสทางการตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดเล็ก ซึ่งจะดำเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อต้องการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนพื้นที่ให้เกิดตลาด Offline เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กอยู่รอดได้ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ โดยจะมีกลุ่มลูกค้าสำคัญที่มีกำลังซื้อเข้ามาร่วมเป็น Big Brother ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะมีทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้า SMEs และ OTOP รวมไปถึงสินค้าเกษตรแปรรูป โดยจังหวัดลำปาง ถือเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการในภาพรวม ของกลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และในครั้งต่อไปก็ได้กำหนดที่จะจัดกิจกรรมขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ซึ่งเป็นช่วงเงินเดือนออก ทั้งนี้เพื่อจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคนในพื้นที่

ด้าน นายมาโนช  ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ ถือเป็นหน่วยงานสื่อกลาง ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นของคนในภาคเหนือ ซึ่งนอกจากภารกิจในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว กฟผ.แม่เมาะ ยังให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาได้คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนแหล่งพื้นที่จำหน่ายสินค้า ภายหลังจากที่ผู้ประกอบการต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19” และคาดหวังว่าการจัดกิจกรรม “สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน” จะสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคนในพื้นที่ ให้ประชาชนผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าระดับคุณภาพราคาถูก รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการรากหญ้าให้มีโอกาสทางตลาดเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยการจัดงานครั้งนี้ก็ได้มีผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และวิสาหกิจชุมชน จากพื้นที่ 17 จังหวัด ได้นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายรวมกว่า 31 บูธ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เด่น ในระดับ 3-5 ดาว

( ลำปาง ขวัญสุริยัน ศรีวิกูล /// ภาพ-ข่าว)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ