กกต.ติวเข้ม! กฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้สมัครนายก-ส.อบจ.เพชรบูรณ์

กกต.ติวเข้ม! กฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้สมัครนายก-ส.อบจ.เพชรบูรณ์

กกต.ติวเข้ม! กฎหมายเลือกตั้งแก่ผู้สมัครนายก-ส.อบจ.เพชรบูรณ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กกต.จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ ในระบอบประชาธิปไตย ที่หอประชุม อบจ.จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุวิทย์  ศรีวงษา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน

นายสุวิทย์  ศรีวงษา กล่าวว่ากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน

เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีบทกำหนดโทษที่รุนแรงและเพื่อเป็นการลดการกระทำผิดกฎหมายอันอาจนำไปสู่การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการหาเสียงเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลดการกระทำผิดกฎหมายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของประชาชน

นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่ากฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ได้กำหนดเรื่องข้อห้ามการหาเสียงเลือกตั้งไว้หลายประการ ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ที่น่าห่วงใยคือผู้เกี่ยวข้องของผู้สมัครหรือกองเชียร์ที่อาจกระทำการช่วยหาเสียงโดยขาดความรู้ความเข้าใจจะเป็นผลร้ายแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่อาจได้รับโทษรุนแรงได้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงต้องให้ความรู้แก่ทีมงานหรือกองเชียร์ให้ถูกต้องเพื่อจะไม่เป็นการสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายในเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น.

ภาพ-ข่าว ศุภเดช คำพุฒ /สมชาย คำพุฒ ผู้สื่อข่าวประจำ จ.เพชรบูรณ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ