ประมูลป้าย

ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยชลบุรี ยังแรง ขษ 9999 ชลบุรี ยอดประมูล 2.015 ล้าน ประมูล 25 ครั้ง ยอดเงินทะลุเกิน 719 ล้าน

ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยชลบุรี ยังแรง ขษ 9999 ชลบุรี ยอดประมูล 2.015 ล้าน ประมูล 25 ครั้ง ยอดเงินทะลุเกิน 719 ล้าน

       เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เปิดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 26 หมวดอักษร ขษ  โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน มี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดชลบุรี นายสง่า ธนสงวนวงศ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   นายนิพันธ์ พนธ์พันธุ์ อดีตขนส่งจังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ ศิริแสง อดีตขนส่งจังหวัดชลบุรี นายจินดา ถนอมชาติ อดีตขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ นางพิมพร ธาราทรัพย์ศิริ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 นายสรรเพชร ม่วงมาลี ขนส่งจังหวัดระยองเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้

    นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่าจังหวัดชลบุรี ได้เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรีมาแล้ว รวม 25 ครั้ง มีรายได้จากการประมูล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 719,519,699 บาท (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 26 โดยจะนำหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  7 คน หมวดอักษร ขษ จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) และประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องแปซิฟิค โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

ในการประมูลครั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงให้ทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค ป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ติดตั้งตามแหล่งชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการจัดขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชนสนใจเข้าร่วมประมูลและลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วจำนวน 790 หมายเลข เป็นเงินจำนวน 2,288,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลมาลงทะเบียนหน้างานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเปิดประมูลในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันประมูลวันแรก ปรากฏว่า เลขทะเบียน ขษ 9999 ชลบุรี  มีผู้ประมูลสูงสุดเป็นเงิน 2.015 ล้านบาท  มียอดประมูลหมวด ขษ วันแรก รวม 19,306,567 ล้านบาท เลขประมูลค้างชำระ นำออกประมูลใหม่ 10,924,567 บาท  ยอดรวมทั้งหมดในวันแรก 30,231,134 บาท

ธนา​ ธรรมวาจา / เจียรพรรณ​ สุรนันท์​ รายงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ